Psalmul 112 - Un Psalm Adresat Tinerilor

Lăudaţi, tineri, pe Domnul, lăudaţi numele Domnului.
Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac.
De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului.
Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui.
Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuieşte întru cele înalte
Şi spre cele smerite priveşte, În cer şi pe pământ?
Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman,
Ca să-l aşeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său.
Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii.

Rugăciunile dimineţii

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Rugăciunile serii

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Rugăciune pentru căsătorie

Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească

Doamne, Dumnezeule al milostivirilor şi a toată bunătatea, care plineşti cererile celor care Te cheamă cu credinţa, ascultă şi nevrednica noastră rugăciune. Tu vezi că vrem să ne unim vieţile prin căsătorie, Tu vezi dorirea inimilor noastre şi ştii dacă este bună sau este rea. Dacă este bineplăcut Ţie să luăm asupra noastră crucea căsătoriei, ajută-ne să biruim toate piedicile cu care vrăjmaşul ne necăjeşte.