Rugăciune pentru unitatea comunităţii

Doamne, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatul lumii, Care prin înălţarea Ta pe culmea Golgotei ne-ai răscumpărat din blestemul Legii şi ai aşezat la loc pe omul cel căzut; Care pe Cruce Ţi-ai întins preacuratele Tale braţe pentru a strânge laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi pe toată faţa pământului, iar prin pogorârea Duhului Tău Celui Sfânt ai chemat pe toţi oamenii la unire; Tu, deci, Strălucire a slavei Tatălui, mai înainte de a merge la această mare şi sfântă lucrare pentru mântuirea lumii, Te-ai rugat Părintelui Tău ca toţi să fim una, precum şi Tu una eşti cu Tatăl şi cu Sfântul Duh; dă-ne nouă puterea de a iubi aşa cum Tu ne-ai poruncit atunci când ai zis ucenicilor Tăi: „Iubiţi-vă unii pe alţii, precum şi Eu v-am iubit pe voi” şi ne dă harul şi înţelepciunea să putem împlini în fiecare zi porunca aceasta prin Sfântul Tău Duh.

X